Od 13-tego do 15 tego października w Bergamo odbył się 63 Kongres Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej – SICPRE ( Societa Italiana Chirurgia Plastica Riconstruttiva ed Estetica) BERGAMO 2014 – 63° National Congress. Poświęcony był operacjom piersi i chirurgii estetycznej. Podczas kursów, paneli dyskusyjnych, sesji video pokazywano nowe techniki podwieszania i powiększania piersi (między innymi przeszczepami tłuszczu). W kongresie uczestniczył asystent dr A. Dmytrzaka Rami Alchekh