Od 23-go do 25-go maja w Salo odbywał się 9-ty Międzynarodowy Kurs Chirurgii Plastycznej poświęcony najnowszym technikom operacji piersi. Składał się z wykładów, operacji transmitowanych bezpośrednio z Kliniki Villa Bella dra G. Botti i obrad okrągłego stołu

dr n. med. Andrzej Dmytrzak i lek med. Rami Alcheck