Agata Kłódkowska

FizjoterapeutkaAbsolwentka kierunku fizjoterapia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2011- 2017 zdobywała doświadczenie, pracując z pacjentami w przychodni publicznej. W latach 2012- 2013 odbywała specjalistyczne kursy proprioreceptywnego torowania nerwowo- mięśniowego ( PNF) zakończone egzaminami, zdobywając tytuł dyplomowanego terapeuty metody PNF. W latach 2014- 2017 była uczestnikiem kursu terapii manualnej wg szkoły niemieckiej również ukończonego egzaminem. Od 2012 r. prowadzi prywatny gabinet FizjoMedica, w którym łącząc metody fizjoterapeutyczne, kompleksowo podchodzi do problemów pacjentów.

Clinic has won the rankings twice and became the best plastic surgery clinic in Poland. During the 25 years of existence of the clinic, over 20,000 operations were carried out.