Dr Marizio Nava zoragnizował spotkanie MBN 2016 poświęcone chirurgii estetycznej piersi. Spotkanie odbyło się w dniach 01.12. – 03.12. w Mediolanie. Ideą tego wydarzenia było zorganizowanie spotkania dotyczącego chirurgii estetycznej piersi z wykorzystaniem przedkonferencyjnego kursu jako wstępu do tego tematu, a dopiero po kursie odbyła się konferencja. Omawianymi zagadnieniami były : mastopeksja, powiększenie piersi, przeszczep tłuszczu w chirurgii estetycznej piersi, redukcja piersi, powierzchnia implantu piersi, kompromisy i powikłania, późno występująca seroma, podwójna kapsuła, przemieszczenie, obracanie i pęknięcie implantu.
Podczas konferencji miały miejsce video sesje dydaktyczne, panele dyskusyjne, debaty na temat badań podstawowych ALCL.
W kursie i konferencji uczestniczył dr Rami Alshekh asystent dr Andrzeja Dmytrzaka