91 819 90 99
PN - PT 9:00 - 17:00

Kurs chirurgii estetycznej i plastycznej narządów rodnych kobiety

W Mediolanie odbył się 2 -dniowy kurs chirurgii estetycznej i plastycznej narządów rodnych kobiety. Operowano i omawiano przypadki pacjentek z zaburzeniami funkcji i estetyki narządów rodnych. Kurs składał się z 2 części – praktycznej i wykładów. Wykładowcy zwracali uwagę na aspekty prawne dotyczące chirurgii estetycznej narządów rodnych. Szczególny nacisk położono na technikę operacyjną i powikłania pooperacyjne. Podkreślano istotę ustalania wskazań do zabiegów.