W październiku tego roku w Sopocie odbył się XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.
A to zdjęcie sprzed 10-ciu lat, z X-tego zjazdu, który odbył się w Wiśle.

Na zdjęciu od lewej dr Małgorzata Olszowska- Golec, Aneta Wasser, dr Artur Śliwiński, dr Małgorzata Chomicka-Janda, dr Wiesław Bieńkowski, Mariola Pokora, Agata Pleśniarowicz, Dorota Bieńkowska i dr Andrzej Dmytrzak po drugiej stronie obiektywu