91 819 90 99
PN - PT 9:00 - 17:00

XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.

W październiku tego roku w Sopocie odbył się XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.
A to zdjęcie sprzed 10-ciu lat, z X-tego zjazdu, który odbył się w Wiśle.

Na zdjęciu od lewej dr Małgorzata Olszowska- Golec, Aneta Wasser, dr Artur Śliwiński, dr Małgorzata Chomicka-Janda, dr Wiesław Bieńkowski, Mariola Pokora, Agata Pleśniarowicz, Dorota Bieńkowska i dr Andrzej Dmytrzak po drugiej stronie obiektywu