Na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych „Serce” wojewoda Marcin Zydorowicz i wicewojewoda Ryszard Mićko wręczyli odznaczenia zasłużonym działaczom organizacji. Odznakę za Zasługi dla Ochrony Zdrowia otrzymał Dr. Andrzej Dmytrzak w uznaniu za profilaktykę, promocję zdrowia i oświaty zdrowotnej.