17-go i 18-go kwietnia w Dusseldorfie odbyło się 3-cie międzynarodowe sympozjum poświęcone operacjom piersi „3rd International Breast Symposium”. Oficjalnym partnerem było Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej , Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Tematem wykładów były nowe techniki operacyjne piersi, nowe tendencje w operacjach rekonstrukcyjnych piersi.