dr n. med.

Krzysztof Rzewuski

Specjalista neurochirurgWykształcenie
Ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej  w Szczecinie (PUM) i uzyskał dyplom lekarza medycyny w 1997r. W 2005 ukończył specjalizację z neurochirurgii zakończoną pozytywnie egzaminem państwowym. W tym 2005 obronił rozprawę doktorską na PUM i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Spotkanie z chirurgią kręgosłupa rozpoczął w 1998 w Oddziale Klinicznym Neurotraumatologii SPSK nr 1 pod kierownictwem prof. Jana Slósarka. Następnie pracował w Klinice Neurochirurgii Pomorskiej Akademii Medycznej Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie, kierowanym przez prof. Ireneusza Kojdera, gdzie jest zatrudniony do chwili obecnej a wiodącym tematem jego działalności jest operatywna w zakresie chirurgii kręgosłupa.

Dr Krzysztof Rzewuski

 

Ukończył liczne szkolenia i kursy zawodowe, m.in. :

- 4. letni Europejski Kurs dla Neurochirurgów (EANS),
- staż w Neuro&Spine Trauma Center w Miami USA, pod kierownictwem prof. Bulloca,
- międzynarodowe szkolenia leczenia dyskopatii w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa w ośrodkach w Wielkiej Brytanii i Niemczech,
- międzynarodowe szkolenie w technice przezskórnej dyscektomii w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa w Paryżu,
- międzynarodowe szkolenie w zaawansowanych technikach chirurgii kręgosłupa  w St.Louis, Memphis, San Diego, Bostonie w USA.

 

 

Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNCh).
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK)
Członek EANS, AOSpine i NASS (North America Spine Society)

Współautor publikacji pełnotekstowych i doniesień zjazdowych, organizator, konferencji i kursów szkoleniowych.
Wykładowca na Polskiej Szkole Chirurgii Kręgosłupa.

Żonaty, dwie córki.

Clinic has won the rankings twice and became the best plastic surgery clinic in Poland. During the 25 years of existence of the clinic, over 20,000 operations were carried out.