W Mediolanie 28-go i 29-go listopada odbył się 2 -dniowy kurs chirurgii estetycznej i plastycznej narządów rodnych kobiety. Operowano i omawiano przypadki pacjentek z zaburzeniami funkcji i estetyki narządów rodnych. Kurs składał się z 2 części – praktycznej i wykładów. Wykładowcy zwracali uwagę na aspekty prawne dotyczące chirurgii estetycznej narządów rodnych. Szczególny nacisk położono na technikę operacyjną i powikłania pooperacyjne. Podkreślano istotę ustalania wskazań do zabiegów. Dr Andrzej Dmytrzak był  uczestnikiem  tego kursu.