91 819 90 99
PN - PT 9:00 - 17:00

Kurs Chirurgii Estetycznej i Plastycznej Narządów Rodnych Kobiety – Mediolan 28-29.XI.2014

W Mediolanie 28-go i 29-go listopada odbył się 2 -dniowy kurs chirurgii estetycznej i plastycznej narządów rodnych kobiety. Operowano i omawiano przypadki pacjentek z zaburzeniami funkcji i estetyki narządów rodnych. Kurs składał się z 2 części – praktycznej i wykładów. Wykładowcy zwracali uwagę na aspekty prawne dotyczące chirurgii estetycznej narządów rodnych. Szczególny nacisk położono na technikę operacyjną i powikłania pooperacyjne. Podkreślano istotę ustalania wskazań do zabiegów. Dr Andrzej Dmytrzak był  uczestnikiem  tego kursu.