07 – 21 Listopad 2015

Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Szczecin, mgr inż. arch. Marek Orłowski podziękował za wsparcie finansowe, dzięki któremu w ramach tegorocznego Festiwalu prezentowana były wystawa „Dziedzictwo miast francuskich”