91 819 90 99
PN - PT 9:00 - 17:00

Reakcja organizmu na wszczepienie obcego materiału

Sympozjum poświecone było nowym zagadnieniom w chirugii piersi. Wykłady dotyczyły operacji powiększenia piersi, operacji naprawczych po zabiegach powiększenia gruczołów piersiowych i rekonsturkcji piersi. Tematem jednej z sesji były nowe materiały i nowe sensory, które bedą wykorzystywane do produkcji implantów. Najważniejsza sesja to wykłady na temat immunologii i bakteriologii dotyczące reakcji organizmu na wszczepienie obcego materiału. Jest to na tyle ważny temat że tymi zjawiskami zajęli się specjaliści różnych dziedzin. Sesję prowadził światowy autorytet zajmujący się immunologią implantów dr Fabio Santanelli.