91 819 90 99
PN - PT 9:00 - 17:00

Sympozjum Chirurgii Estetycznej Cutting Edge 2016,

Sympozjum Chirurgii Estetycznej Cutting Edge 2016, które odbywało się w Nowym Jorku w Hotelu Waldorf Astoria było zaawansowanym, kompleksowym kursem zajmującym się wszystkimi aspektami operacji nosa.
Światowej sławy zespół chirurgów plastyków specjalizujących się w operacjach twarzy, mających doświadczenie w rynoplastyce, zaprezentował zaawansowane metody operacji nosa z zastosowaniem otwartch i zamkniętych technik rynoplastycznych. Organizatorami kursu byli dr Sherrell J. Aston, dr Daniel C. Baker I dr Dean M. Toriumi. Tematy, które były szczegółowo poruszone, obejmowały wyrównanie estetyczne nosa, rzeźbienie i korygowanie kształtu końcówki nosowej, zwiększenie lub zmniejszenie wysunięcia końcówki nosowej, skracanie i wydłużanie, korekcję deformacji skrzydełek i przegrody nosowej, redukcję i powiększenie grzbietu, funkcje nosowe, korektę zakrzywionego nosa, drugorzędową i trzeciorzędową rynoplastykę, oraz zróżnicowanie w rynoplastyce wynikające z etnicznych i anatomicznych różnic. Wypełniacze i tłuszcz są coraz częściej używane do zmiany nosa. Jest to wiedza niezbędna dla wszystkich chirurgów wykonujących operacje nosa.
Czterdzieści trzy 5-minutowe filmy i sześć dłuższych interaktywnych filmów przeniosły widownię na salę operacyjną, na której eksperci zaprezentowali szczegółowe techniki rzeźbienia nosa.
Filmy dotyczyły:
⁃ Indywidualnych technik wyrównania profilu nosa i osteotomii
⁃ kontroli wysunięcia i długości końcówki nosowej
⁃ deformacji wykrzywionego i siodełkowatego nosa
⁃ radzenia sobie z podstawą nozdrzy
⁃ powiększenie grzbietu: Jak to zrobić?
⁃ finezji w pierwszorzędowej otwartej rynoplastyce
⁃ trudności w drugorzędowej rynoplastyce
⁃ korekcji zakrzywionego nosa
⁃ Rekonstrukcyjnej Rynoplastyki Estetycznej
⁃ przeszczepu z użyciem chrząstek żebrowych
⁃ septoplastyki pozaustrojowej���
W czasie kursu wszyscy wykładowcy definiowali operacje nosa jako najtrudniejsze technicznie operacje z zakresu chirurgii plastycznej. Podkreślali, że końcowy efekt jest nie do przewidzenia i może rodzić potem niezadowolenie pacjenta. Dr Nazim Cerkes stwierdził, że operacje nosa uczą chirurgów plastyków pokory, wynikającej ze topnia trudności operacji nosa i oczekiwań pacjentów. Chirurg plastyk przystępujący do operacji nosa musi:
⁃ zdefiniować role wypełniaczy i tłuszczów, ponieważ są one związane z estetyką nosa;
⁃ oszacować podstawę anatomiczną rozpoznanych deformacji nosa;
⁃ omawiać zalety, wady, komplikacje oraz długoterminowe rezultaty następujące po �zamkniętej rynoplastyce;
⁃ omawiać zalety, wady, komplikacje oraz długoterminowe rezultaty następujące po �otwartej rynoplastyce;
⁃ rozpoznać zróżnicowanie w technikach wykorzystywanych w rynoplastyce �etnicznej;
⁃ omawiać komplikacje i trudności związane z pierwszorzędową, drugorzędową, i �trzeciorzędową rynoplastyką.