17-tego marca we Florencji odbyło się sympozjum ISAPS-u dotyczące nowości w chirurgii plastycznej. Sympozjum składało się z kilku sesji.

Pierwsza sesja dotyczyła zabiegów operacyjnych gruczołów piersiowych. Omawiano sposoby jednoczasowego powiększenia piersi wraz z ich podwieszeniem. Dyskutowano o problemach i strategii zabiegów operacyjnych, powikłaniach i możliwościach ich uniknięcia. Jednym z tematów były wtórne zabiegi operacyjne polegające na rewizji gruczołów piersiowych oraz miejsc wszczepienia implantów. Kolejnym tematem były operacje powiększające piersi w przypadkach zniekształceń klatki piersiowej. Określono nowe kryteria pomiaru i doboru kieszeni pod mięśniami piersiowymi. Omawiano sposoby operacji piersi tubularnych oraz powikłania po tego typu zabiegach.

Kolejna sesja dotyczyła operacji twarzy – omawiano strategię postępowania w operacjach twarzy i szyi, dyskutowano o roli przeszczepu własnego tłuszczu w operacjach twarzy. Ważnym tematem w tej sesji były operacje powiek. Wykładowcy udzielali rad jak uniknąć komplikacji w operacji powiek i jak wykonywać zabiegi rekonstrukcyjne po nieudanych zabiegach.

Ostatnia sesja dotyczyła medycyny estetycznej ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się kwasami hialuronowymi, licznymi komplikacjami w postaci zatorów naczyniowych wywołanych podawaniem kwasu hialuronowego w tkanki miękkie. W trakcie wykładu dr Delorenzi z Kanady opisywał ciężkie przypadki zatorów naczyniowych, pokazał i wyjaśniał najnowsze sposoby postępowania z pacjentami. Podkreślił, iż wiodącymi czynnikami w takich sytuacjach są czas i dawki leku który musi być podany w miejsca zatorowe. W ubiegłym roku w Kanadzie w klinice dr Delorenzi poddało się takiemu leczeniu ponad 400 pacjentów.Najnowszy sposób niezwykle skuteczny opublikowany przez dr Delorenzi w nagłych sytuacjach ratuje pacjentom wygląd a w cięzkich przypadkach również życie.

ISAPS jest międzynarodowym towarzystwem zrzeszającym chirurgów plastyków z całego świata. Każdy lekarz będący członkiem towarzystwa może uczestniczyć w zjazdach, kongresach i ćwiczeniach organizowanych na całym świecie. Nie są potrzebne specjalne zaproszenia dla jednego dwóch lub kilku chirurgów plastyków. Wiedza jest ogólnie dostępna i wszyscy członkowie czuję sie wyróżnieni uczestnictwem w spotkaniach. W tym sympozjum uczestniczyło dwóch polskich chirurgów plastyków, jednym z nich był dr Andrzej Dmytrzak.