6-7 września w Wiedniu, w Centre of Anatomy and Cell Biology Medical University of Vienna, odbył się ” Postgraduate Anatomical Surgical Training Vienna, Hands-on Courses”

Był to praktyczny kurs odbywający się w Instytucie Anatomii Wiedeńskiej Akademii Medycznej, którego tematem były najnowsze techniki wszczepiania implantów twarzowych i operacji nosa.